en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.06. 389 269  1 829  2 305  10 848  404 254 (393 403) 
03.06. 398 087  1 353  864  10 205  410 509 (400 304) 
04.06. 354 708  1 477  857  8 874  365 919 (357 042) 
05.06. 440 530  1 277  905  9 688  452 401 (442 712) 
06.06. 625 741  1 187  891  7 729  635 550 (627 819) 
09.06. 670 753  1 287  2 370  17 735  692 148 (674 410) 
10.06. 614 831  1 324  876  3 741  620 775 (617 031) 
11.06. 795 479  1 697  876  15 635  813 689 (798 052) 
12.06. 659 901  1 480  866  45 559  707 809 (662 247) 
13.06. 896 544  1 226  931  37 643  936 344 (898 701) 
16.06. 1 466 823  1 354  2 380  21 840  1 492 397 (1 470 557) 
17.06. 861 972  1 121  914  155 424  1 019 435 (864 007) 
18.06. 566 006  1 588  908  100 430  668 933 (568 502) 
19.06. 484 862  1 181  900  19 815  506 759 (486 943) 
20.06. 402 792  1 321  914  9 654  414 682 (405 027) 
23.06. 587 273  1 451  2 254  14 066  605 044 (590 978) 
24.06. 345 057  1 155  1 174  6 821  354 207 (347 386) 
25.06. 318 091  1 623  935  18 158  338 807 (320 649) 
26.06. 440 217  1 336  934  2 963  445 450 (442 487) 
27.06. 297 083  1 389  949  14 669  314 090 (299 421) 
30.06. 352 104  1 947  2 476  14 262  370 789 (356 527) 
Priemer 569 911  1 410  1 261  25 989  598 571 (572 581) 
Podiel 95,21% (99,53%)  0,24% (0,25%)  0,21% (0,22%)  4,34% ( – )  100,00% 
Spolu 11 968 123  29 603  26 479  545 759  12 569 991 (12 024 205) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.06. 26 408,358  312 964,942  1 216,986  340 590,286 
03.06. 19 781,670  309 468,680  715,932  329 966,282 
04.06. 27 532,648  585 162,374  924,312  613 619,335 
05.06. 22 823,611  223 057,154  103,373  245 984,138 
06.06. 22 417,928  214 293,459  299,987  237 011,375 
09.06. 21 992,367  251 919,243  820,443  274 732,053 
10.06. 26 189,297  252 844,887  85,481  279 119,666 
11.06. 28 400,887  489 790,474  99,274  518 290,635 
12.06. 27 981,811  261 483,892  3 022,640  292 488,343 
13.06. 23 004,615  220 245,971  1 050,018  244 300,604 
16.06. 19 973,134  256 505,671  516,050  276 994,855 
17.06. 18 046,449  255 756,317  1 403,982  275 206,748 
18.06. 23 395,225  618 672,989  1 225,030  643 293,244 
19.06. 17 983,497  205 908,315  2 108,915  226 000,727 
20.06. 27 028,645  228 917,704  83,069  256 029,418 
23.06. 23 436,046  248 560,073  202,234  272 384,250 
24.06. 21 458,044  262 197,106  113,360  283 963,936 
25.06. 48 267,480  531 546,507  272,026  580 225,271 
26.06. 49 471,175  298 057,853  90,045  347 704,287 
27.06. 29 327,814  249 722,131  243,593  279 444,174 
30.06. 41 302,370  351 671,720  310,640  393 486,274 
Priemer 26 963,003  315 654,641  709,876  343 373,138 
Podiel 7,85%  91,93%  0,21%  100,00% 
Spolu 566 223,071  6 628 747,462  14 907,390  7 210 835,901 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období