en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 421 693  1 245  920  10 196  434 054 (423 858) 
02.07. 395 060  1 445  926  3 140  400 571 (397 431) 
03.07. 400 086  1 472  915  15 018  417 491 (402 473) 
04.07. 470 320  817  909  14 035  486 081 (472 046) 
07.07. 662 606  1 730  2 471  11 630  678 437 (666 807) 
08.07. 614 746  1 179  964  6 231  623 120 (616 889) 
09.07. 603 933  1 492  899  11 803  618 127 (606 324) 
10.07. 604 830  1 675  911  9 621  617 037 (607 416) 
11.07. 840 434  1 293  912  79 558  922 197 (842 639) 
14.07. 868 359  1 277  2 487  57 695  929 818 (872 123) 
15.07. 1 036 541  1 175  928  15 173  1 053 817 (1 038 644) 
16.07. 1 337 343  1 479  958  146 269  1 486 049 (1 339 780) 
17.07. 705 075  1 270  977  25 764  733 086 (707 322) 
18.07. 472 359  1 154  944  97 103  571 560 (474 457) 
21.07. 694 289  1 240  2 540  7 361  705 430 (698 069) 
22.07. 420 245  1 102  1 007  8 360  430 714 (422 354) 
23.07. 360 436  1 488  942  10 327  373 193 (362 866) 
24.07. 274 810  1 315  923  19 400  296 448 (277 048) 
25.07. 290 993  1 360  1 010  15 763  309 126 (293 363) 
28.07. 474 146  1 242  2 490  31 354  509 232 (477 878) 
29.07. 317 028  1 093  973  3 466  322 560 (319 094) 
30.07. 233 378  1 296  931  10 223  245 828 (235 605) 
31.07. 293 647  1 514  930  10 502  306 593 (296 091) 
Priemer 556 189  1 320  1 212  26 956  585 677 (558 721) 
Podiel 94,97% (99,55%)  0,23% (0,24%)  0,21% (0,22%)  4,60% ( – )  100,00% 
Spolu 12 792 357  30 353  27 867  619 992  13 470 569 (12 850 577) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.07. 35 663,142  269 276,318  77,001  305 204,079 
02.07. 33 659,876  629 585,508  244,606  663 616,870 
03.07. 22 794,434  273 544,192  280,390  296 769,203 
04.07. 18 256,202  106 606,536  326,143  125 308,365 
07.07. 21 096,052  311 616,740  240,266  333 155,582 
08.07. 22 581,710  267 769,386  1 043,641  291 585,546 
09.07. 28 193,915  537 745,366  84,689  566 142,767 
10.07. 28 182,530  262 297,496  4 277,780  294 873,836 
11.07. 24 010,882  258 840,249  89,201  283 200,542 
14.07. 21 584,526  304 567,872  221,546  326 717,254 
15.07. 23 085,798  252 607,660  205,415  276 092,465 
16.07. 30 647,692  624 106,818  99,459  655 249,131 
17.07. 27 067,733  248 918,526  1 004,464  277 095,934 
18.07. 21 315,598  257 521,237  383,548  280 141,978 
21.07. 22 763,239  262 760,050  206,096  286 240,881 
22.07. 19 441,029  247 851,968  118,079  267 618,725 
23.07. 26 772,168  572 139,864  977,221  600 037,774 
24.07. 22 769,415  255 111,093  96,684  278 124,737 
25.07. 30 640,217  250 347,628  758,071  281 866,821 
28.07. 44 156,074  195 921,537  2 527,973  242 800,174 
29.07. 31 536,085  179 936,094  1 475,064  213 119,580 
30.07. 46 593,480  553 111,843  1 559,154  601 398,859 
31.07. 27 683,923  229 232,827  4 406,421  261 437,737 
Priemer 27 412,857  319 626,818  900,127  348 165,167 
Podiel 7,87%  91,80%  0,26%  100,00% 
Spolu 630 495,720  7 351 416,808  20 702,912  8 007 798,840 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období