en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 307 670  1 154  969  9 338  319 131 (309 793) 
04.08. 409 238  1 115  2 552  10 174  423 079 (412 905) 
05.08. 437 293  1 154  926  6 627  446 000 (439 373) 
06.08. 537 924  1 234  973  11 681  551 812 (540 131) 
07.08. 493 583  1 071  951  21 543  517 148 (495 605) 
08.08. 565 334  1 169  979  3 985  571 467 (567 482) 
11.08. 795 952  1 152  2 418  5 489  805 011 (799 522) 
12.08. 702 374  963  1 005  62 076  766 418 (704 342) 
13.08. 767 854  1 325  935  30 784  800 898 (770 114) 
14.08. 743 315  1 223  966  33 395  778 899 (745 504) 
15.08. 827 490  1 079  938  22 874  852 381 (829 507) 
18.08. 1 233 432  1 092  2 491  240 507  1 477 522 (1 237 015) 
19.08. 712 372  1 072  931  19 358  733 733 (714 375) 
20.08. 348 026  1 238  982  6 945  357 191 (350 246) 
21.08. 532 174  1 098  996  14 946  549 214 (534 268) 
22.08. 319 641  1 080  940  16 646  338 307 (321 661) 
25.08. 328 114  1 016  2 445  8 394  339 969 (331 575) 
26.08. 468 692  1 204  1 045  26 265  497 206 (470 941) 
27.08. 293 326  1 337  949  13 829  309 441 (295 612) 
28.08. 326 274  1 458  995  24 603  353 330 (328 727) 
Priemer 557 504  1 162  1 269  29 473  589 408 (559 935) 
Podiel 94,59% (99,57%)  0,20% (0,21%)  0,22% (0,23%)  5,00% ( – )  100,00% 
Spolu 11 150 078  23 234  25 386  589 459  11 788 157 (11 198 698) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.08. 20 314,689  201 198,985  1 718,156  223 349,643 
04.08. 17 721,775  204 266,974  483,143  222 705,104 
05.08. 20 194,595  189 000,003  299,154  209 708,864 
06.08. 33 528,249  521 687,644  629,534  555 915,642 
07.08. 21 986,536  170 063,619  83,924  192 366,516 
08.08. 23 790,532  201 426,352  354,117  225 695,559 
11.08. 27 637,014  227 120,781  236,901  255 140,593 
12.08. 25 725,715  202 407,583  943,956  229 345,620 
13.08. 41 702,454  558 449,569  1 322,164  601 644,581 
14.08. 25 631,060  196 620,562  755,669  223 216,790 
15.08. 24 466,825  196 987,268  197,639  221 811,348 
18.08. 21 985,902  171 945,175  641,877  195 007,536 
19.08. 17 766,296  165 674,695  148,652  183 874,006 
20.08. 33 304,792  491 833,520  154,541  526 161,031 
21.08. 28 133,753  162 996,563  895,337  192 526,628 
22.08. 31 019,464  190 501,442  85,496  221 811,094 
25.08. 26 695,863  184 160,086  200,760  211 195,825 
26.08. 47 621,005  115 436,951  109,134  163 380,644 
27.08. 71 195,266  595 634,137  82,096  667 043,211 
28.08. 32 981,149  274 396,463  2 689,346  310 259,339 
Priemer 29 670,147  261 090,419  601,580  291 607,979 
Podiel 10,17%  89,53%  0,21%  100,00% 
Spolu 593 402,934  5 221 808,372  12 031,596  5 832 159,574 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období