en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.11. 430 661  1 210  1 804  8 427  442 102 (433 675) 
04.11. 415 286  1 019  682  12 542  429 529 (416 987) 
05.11. 426 836  1 346  694  4 271  433 147 (428 876) 
06.11. 599 404  1 146  703  14 787  616 040 (601 253) 
07.11. 588 638  1 143  662  8 902  599 345 (590 443) 
10.11. 667 225  1 191  1 824  11 993  682 233 (670 240) 
11.11. 917 630  882  661  12 902  932 075 (919 173) 
12.11. 649 216  1 612  700  9 752  661 280 (651 528) 
13.11. 921 093  1 059  698  17 022  939 872 (922 850) 
14.11. 955 503  1 357  679  81 269  1 038 808 (957 539) 
18.11. 1 291 181  1 370  2 464  38 076  1 333 091 (1 295 015) 
19.11. 785 383  1 470  682  254 215  1 041 750 (787 535) 
20.11. 663 391  1 382  692  23 200  688 665 (665 465) 
21.11. 602 945  1 218  673  25 579  630 415 (604 836) 
24.11. 395 256  1 290  1 834  5 426  403 806 (398 380) 
25.11. 368 121  1 177  666  7 461  377 425 (369 964) 
26.11. 458 002  1 498  670  15 429  475 599 (460 170) 
27.11. 312 389  876  660  9 218  323 143 (313 925) 
28.11. 299 176  1 626  681  13 253  314 736 (301 483) 
Priemer 618 281  1 256  954  30 196  650 687 (620 491) 
Podiel 95,02% (99,64%)  0,19% (0,20%)  0,15% (0,15%)  4,64% ( – )  100,00% 
Spolu 11 747 336  23 872  18 129  573 724  12 363 061 (11 789 337) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
03.11. 36 680,215  162 916,063  839,444  200 691,068 
04.11. 20 596,394  105 373,236  755,361  126 969,387 
05.11. 46 635,311  489 707,420  5 031,474  541 522,304 
06.11. 25 976,583  114 966,389  362,636  141 491,089 
07.11. 22 090,994  119 679,687  1 448,253  143 494,485 
10.11. 25 895,875  125 220,913  858,502  152 223,989 
11.11. 23 809,279  38 739,232  54,659  62 810,947 
12.11. 75 726,770  466 734,029  910,264  543 480,256 
13.11. 29 819,331  102 047,057  1 257,072  133 355,138 
14.11. 25 686,921  190 292,119  3 532,405  219 927,111 
18.11. 21 984,465  152 963,684  419,099  175 759,802 
19.11. 52 260,922  507 617,690  3 584,821  564 138,124 
20.11. 29 914,954  124 125,061  1 189,566  156 174,866 
21.11. 32 474,725  137 138,217  1 037,985  171 289,813 
24.11. 24 926,764  156 717,248  542,094  182 377,146 
25.11. 35 566,934  175 153,533  61,689  211 080,463 
26.11. 95 920,126  556 294,967  869,890  653 221,588 
27.11. 21 203,907  61 958,845  366,519  83 725,613 
28.11. 29 566,192  185 067,795  640,736  215 457,338 
Priemer 35 617,719  209 090,168  1 250,656  246 273,186 
Podiel 14,46%  84,90%  0,51%  100,00% 
Spolu 676 736,662  3 972 713,185  23 762,469  4 679 190,527 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období