en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 471 301  1 318  1 888  27 623  502 130 (474 507) 
02.12. 466 549  985  687  3 671  471 892 (468 221) 
03.12. 438 797  1 484  687  16 385  457 353 (440 968) 
04.12. 491 693  1 155  683  14 917  508 448 (493 531) 
05.12. 509 601  1 081  710  14 358  525 750 (511 392) 
08.12. 756 498  1 141  1 835  3 428  762 902 (759 474) 
09.12. 701 418  1 103  692  54 895  758 108 (703 213) 
10.12. 621 574  1 518  703  44 953  668 748 (623 795) 
11.12. 1 132 517  1 221  680  18 548  1 152 966 (1 134 418) 
12.12. 892 279  1 278  665  30 266  924 488 (894 222) 
15.12. 1 249 946  1 361  1 865  21 685  1 274 857 (1 253 172) 
16.12. 1 402 296  1 205  660  156 204  1 560 365 (1 404 161) 
17.12. 722 869  1 533  675  24 860  749 937 (725 077) 
18.12. 585 975  1 349  671  99 757  687 752 (587 995) 
19.12. 647 286  1 438  712  33 013  682 449 (649 436) 
22.12. 845 856  1 541  1 889  15 034  864 320 (849 286) 
23.12. 656 704  1 743  696  36 873  696 016 (659 143) 
29.12. 771 979  1 744  3 284  31 382  808 389 (777 007) 
30.12. 706 052  1 541  686  16 282  724 561 (708 279) 
31.12. 601 316  1 680  634  3 061  606 691 (603 630) 
Priemer 733 625  1 371  1 050  33 360  769 406 (736 046) 
Podiel 95,35% (99,67%)  0,18% (0,19%)  0,14% (0,14%)  4,34% ( – )  100,00% 
Spolu 14 672 506  27 419  21 002  667 195  15 388 122 (14 720 927) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
01.12. 27 757,278  140 306,874  1 173,292  169 517,930 
02.12. 22 000,762  121 562,499  413,773  144 638,690 
03.12. 42 798,367  461 816,718  1 106,039  505 902,117 
04.12. 25 350,480  133 200,359  223,970  158 914,187 
05.12. 24 870,619  136 750,390  146,736  162 019,817 
08.12. 22 694,661  168 482,953  331,189  191 843,528 
09.12. 25 558,363  136 835,496  444,389  163 098,804 
10.12. 95 152,063  576 712,918  4 091,785  676 155,331 
11.12. 41 751,208  125 434,473  258,824  167 677,403 
12.12. 37 009,232  133 944,024  161,335  171 481,183 
15.12. 36 618,761  199 014,209  1 209,646  237 217,735 
16.12. 33 291,070  180 804,668  132,403  214 743,946 
17.12. 45 903,304  505 880,406  1 115,028  553 079,550 
18.12. 38 390,979  235 756,097  511,598  275 846,989 
19.12. 41 373,189  295 152,091  532,744  337 690,699 
22.12. 48 747,935  248 995,033  988,379  299 130,864 
23.12. 90 850,211  645 160,542  551,270  736 882,998 
29.12. 49 698,317  291 533,173  589,367  342 228,519 
30.12. 64 634,153  303 544,414  403,815  368 810,909 
31.12. 58 501,856  634 894,796  49,289  693 524,287 
Priemer 43 647,640  283 789,107  721,744  328 520,274 
Podiel 13,29%  86,38%  0,22%  100,00% 
Spolu 872 952,808  5 675 782,133  14 434,871  6 570 405,486 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období