en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 7 093 441  14 164  17 851  326 018  7 451 474 (7 125 456) 
II 7 094 194  11 530  17 241  324 104  7 447 069 (7 122 965) 
III 7 653 491  11 186  18 851  350 273  8 033 801 (7 683 528) 
IV 7 688 352  12 789  17 730  363 891  8 082 762 (7 718 871) 
V 7 720 191  11 903  18 097  361 704  8 111 895 (7 750 191) 
VI 7 788 542  13 761  18 515  364 685  8 185 544 (7 820 818) 
VII 8 194 460  14 037  19 525  417 179  8 645 243 (8 228 022) 
VIII 7 235 948  12 050  18 086  403 203  7 669 330 (7 266 084) 
IX 7 778 251  12 704  20 566  428 927  8 240 463 (7 811 521) 
X 8 346 467  13 813  20 525  490 238  8 871 072 (8 380 805) 
XI 7 802 473  13 321  18 041  396 681  8 230 548 (7 833 835) 
XII 9 468 557  16 659  21 095  510 498  10 025 677 (9 506 311) 
Priemer 7 822 031  13 160  18 844  394 783  8 249 573 (7 854 034) 
Podiel 94,82% (99,59%)  0,16% (0,17%)  0,23% (0,24%)  4,79% ( – )  100,00% 
Spolu 93 864 367  157 917  226 123  4 737 401  98 994 878 (94 248 407) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 497 796,771  2 258 470,942  42 958,981  2 802 101,716 
II 464 500,083  1 935 415,088  56 186,583  2 460 116,923 
III 442 891,704  1 929 296,199  42 133,154  2 417 071,016 
IV 465 233,213  2 154 132,208  31 672,665  2 653 670,078 
V 425 454,259  2 092 335,932  21 705,830  2 541 956,262 
VI 460 472,528  2 081 790,624  23 203,687  2 566 365,878 
VII 575 899,909  2 338 940,580  43 999,601  2 958 840,090 
VIII 477 100,913  2 024 725,247  49 605,751  2 551 431,911 
IX 542 978,702  2 216 494,003  39 398,845  2 798 871,550 
X 656 224,558  2 578 994,976  36 999,463  3 272 218,997 
XI 253 799,025  2 145 149,655  40 771,568  2 439 720,248 
XII 336 382,492  2 351 610,665  98 397,730  2 786 390,887 
Priemer 466 561,180  2 175 613,010  43 919,488  2 687 396,296 
Podiel 17,36%  80,96%  1,63%  100,00% 
Spolu 5 598 734,157  26 107 356,119  527 033,858  32 248 755,556 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období