en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2004

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 7 627 747  15 964  18 963  456 388  8 119 179 (7 662 674) 
II 7 593 407  15 916  18 115  464 421  8 091 892 (7 627 438) 
III 8 374 246  17 772  21 017  528 482  8 941 556 (8 413 035) 
IV 8 008 172  15 328  19 064  525 754  8 568 567 (8 042 564) 
V 8 553 631  16 012  19 351  524 815  9 113 879 (8 588 994) 
VI 8 913 656  16 929  19 132  507 874  9 466 113 (8 949 717) 
VII 8 250 745  18 530  17 981  525 460  8 812 782 (8 287 256) 
VIII 8 449 922  17 387  19 319  572 752  9 059 474 (8 486 628) 
IX 8 382 024  15 913  18 113  519 171  8 935 272 (8 416 050) 
X 8 697 226  18 149  17 003  539 350  9 271 786 (8 732 378) 
XI 8 860 621  19 048  18 775  523 757  9 422 262 (8 898 444) 
XII 10 345 114  22 861  19 292  546 311  10 933 653 (10 387 267) 
Priemer 8 504 709  17 484  18 844  519 545  9 061 368 (8 541 037) 
Podiel 93,86% (99,57%)  0,19% (0,20%)  0,21% (0,22%)  5,73% ( – )  100,00% 
Spolu 102 056 511  209 809  226 125  6 234 535  108 736 415 (102 492 445) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 268 182,100  2 477 432,709  21 379,873  2 766 994,682 
II 234 335,923  2 365 089,323  25 216,095  2 624 641,341 
III 266 850,056  2 776 145,062  8 706,148  3 051 701,266 
IV 312 843,499  2 540 299,942  8 730,673  2 861 874,114 
V 353 322,742  2 913 083,000  32 899,788  3 299 305,530 
VI 511 604,274  3 406 186,894  37 120,626  3 954 911,794 
VII 489 702,920  3 314 364,787  32 724,650  3 836 792,357 
VIII 422 730,294  3 253 540,897  28 941,285  3 705 212,476 
IX 294 149,636  3 140 580,079  25 373,642  3 460 103,357 
X 324 373,090  3 083 185,183  18 092,803  3 425 651,077 
XI 313 207,816  2 934 131,694  4 405,802  3 251 745,311 
XII 468 507,600  3 981 351,884  5 141,129  4 455 000,613 
Priemer 354 984,163  3 015 449,288  20 727,710  3 391 161,160 
Podiel 10,47%  88,92%  0,61%  100,00% 
Spolu 4 259 809,950  36 185 391,454  248 732,514  40 693 933,918 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období