en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2008

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 11 198 395  31 468  26 633  578 247  11 834 792 (11 256 496) 
II 11 222 801  30 263  25 126  573 096  11 851 329 (11 278 190) 
III 11 385 208  28 659  26 191  591 264  12 031 347 (11 440 058) 
IV 12 312 295  30 271  25 506  573 112  12 941 227 (12 368 072) 
V 11 894 279  30 708  24 638  579 490  12 529 189 (11 949 625) 
VI 11 968 123  29 603  26 479  545 759  12 569 991 (12 024 205) 
VII 12 792 357  30 353  27 867  619 992  13 470 569 (12 850 577) 
VIII 11 150 078  23 234  25 386  589 459  11 788 157 (11 198 698) 
IX 11 926 772  25 632  29 999  590 818  12 573 221 (11 982 403) 
X 12 752 479  29 790  20 954  631 726  13 434 949 (12 803 223) 
XI 11 747 336  23 872  18 129  573 724  12 363 061 (11 789 337) 
XII 14 672 506  27 419  21 002  667 195  15 388 122 (14 720 927) 
Priemer 12 085 219  28 439  24 826  592 824  12 731 330 (12 138 484) 
Podiel 94,93% (99,56%)  0,22% (0,23%)  0,19% (0,20%)  4,66% ( – )  100,00% 
Spolu 145 022 629  341 272  297 910  7 113 882  152 775 954 (145 661 811) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Mesiac Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
I 757 714,294  6 293 689,660  26 329,952  7 077 733,905 
II 606 831,093  6 003 076,752  9 856,851  6 619 764,696 
III 539 010,850  6 150 623,196  9 646,633  6 699 280,679 
IV 621 591,960  6 886 910,205  17 151,149  7 525 653,314 
V 577 264,985  6 088 544,177  7 285,124  6 673 094,286 
VI 566 223,075  6 628 747,462  14 907,391  7 210 835,901 
VII 630 495,720  7 351 416,809  20 702,911  8 007 798,838 
VIII 593 402,932  5 221 808,373  12 031,597  5 832 159,575 
IX 632 480,864  5 503 654,697  13 228,365  6 154 562,931 
X 784 605,201  5 607 579,724  27 749,475  6 426 408,133 
XI 676 736,663  3 972 713,184  23 762,469  4 679 190,525 
XII 872 952,809  5 675 782,133  14 434,871  6 570 405,488 
Priemer 654 942,537  5 948 712,198  16 423,899  6 623 074,023 
Podiel 9,89%  89,82%  0,25%  100,00% 
Spolu 7 859 310,446  71 384 546,372  197 086,788  79 476 888,271 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období