en en

Štrukturálne výzvy

Titulná strana publikácie

Správa monitoruje dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín, konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a identifikuje najzávažnejšie štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky.

Zároveň prostredníctvom špeciálnych vydaní sa bude hlbšie venovať vybraným oblastiam, ktoré reflektujú aktuálne štrukturálne otázky slovenskej ekonomiky.

Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.