Výročná správa

Výročná správa

Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je aj správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Výročná správa je publikovaná v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade záujmu o zasielanie oznamu o zverejnení výročnej správy na internetovej stránke NBS, prihláste sa do mailing listu.

2020 Plné znenie
Po kapitolách
2019 Plné znenie
Po kapitolách
2018 Plné znenie
Po kapitolách
2017 Plné znenie
Po kapitolách ePUB Epub
2016 Plné znenie
Po kapitolách ePUB Epub
2015 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2014 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2013 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2012 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2011 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2010 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2009 Plné znenie Po kapitolách ePUB Epub
2008 Plné znenie Po kapitolách
2007 Plné znenie Po kapitolách
2006 Plné znenie Po kapitolách
2005 Plné znenie Po kapitolách
2004 Plné znenie Po kapitolách
2003 Plné znenie Po kapitolách
2002 Plné znenie Po kapitolách
2001 Plné znenie Po kapitolách
2000 Plné znenie Po kapitolách
1999 Plné znenie Po kapitolách
1998 Plné znenie Po kapitolách
1997 Plné znenie Po kapitolách
1996 Plné znenie Po kapitolách
1995 Plné znenie Po kapitolách
1994 Plné znenie Po kapitolách
1993 Plné znenie Po kapitolách