en en

Štatistické údaje

Agregovaná štatistická bilancia lízingových spoločností, faktoringových spoločností a spoločností splátkového financovania

Poznámky: Časové rady (vo formáte XLS) tvoria prílohu štatistického bulletinu.
(p) – predbežné údaje