en en

PTK pre účel dodania agendového systému pre dohľad a reguláciu (ASDR) 18.07.2022 - ukončené

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanom postupe verejného obstarávania,  o  uskutočnení odborných konzultácií s cieľom získania informácií najmä pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a zároveň vyzýva hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách (ďalej len „PTK“) zverejnených 18.07.2022 na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom PTK budú realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

PTK_Vyzva_ASDR.docx

88.31 kB

PTK_01_Popis_ASDR.docx

3.36 MB

PTK_02_Otazky_ASDR.docx

129.63 kB

PTK_Popis_ASDR_PRILOHA_1_ Kompetencie uchádzača-1.docx

29.09 kB

PTK_Popis_ASDR_PRILOHA_2_KATALOG_POZIADAVIEK.xlsx

61.48 kB

PTK_Popis_ASDR_PRILOHA_3_Rámcový časový plan (1).xlsx

20.49 kB

PTK_Popis_ASDR_PRILOHA 4_ Servisna zmluva_v0.2.zip

265.21 kB

PTK_odpovede.pdf

151.34 kB