en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.05. 371 644  28  10 478  103  0,027 
04.05. 290 619  16  12 517  86  0,028 
05.05. 268 879  18  10 346  82  0,029 
06.05. 482 528  2 530  85  0,018 
07.05. 436 248  14  8 914  109  0,024 
10.05. 480 624  22  11 981  91  0,018 
11.05. 589 189  29  4 765  74  0,012 
12.05. 401 582  27  17 666  81  0,019 
13.05. 533 458  21  3 076  159  0,030 
14.05. 462 441  27  11 973  105  0,022 
17.05. 1 153 783  48  3 157  106  0,009 
18.05. 534 497  29  49 879  76  0,013 
19.05. 246 245  16  155 358  84  0,021 
20.05. 250 128  30  4 147  112  0,044 
21.05. 336 747  20  15 968  86  0,024 
24.05. 227 515  30  22 498  100  0,040 
25.05. 223 621  44  2 577  108  0,048 
26.05. 288 634  29  11 483  12  93  0,031 
27.05. 192 023  18  2 824  114  0,058 
28.05. 191 476  22  13 563  98  0,048 
31.05. 211 162  18  2 278  88  0,041 
Priemer 389 193  25  17 999  97  0,029 
Spolu 8 173 043  515  377 978  55  2 040 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.05. 15 048,594  0,181  30,940  0,010  1 365,566  8,304 
04.05. 10 093,700  0,183  33,081  0,006  366,532  3,493 
05.05. 18 141,322  0,613  84,408  0,000  8 034,739  30,596 
06.05. 12 208,066  0,528  40,075  0,001  3 892,513  24,115 
07.05. 13 808,224  6,017  32,019  0,002  8 073,208  36,831 
10.05. 12 997,171  0,523  63,208  0,009  6 922,422  34,641 
11.05. 11 210,741  0,243  23,074  0,045  5 171,576  31,523 
12.05. 11 324,755  0,175  66,196  0,018  11 306,428  49,813 
13.05. 11 300,219  0,274  14,882  0,014  13 962,849  55,237 
14.05. 12 287,596  0,293  38,779  0,021  3 249,366  20,861 
17.05. 10 940,546  0,299  80,139  0,000  3 307,684  23,084 
18.05. 10 831,419  0,163  117,778  0,000  319,141  2,832 
19.05. 11 243,323  0,134  282,675  0,005  140,733  1,206 
20.05. 10 024,315  4,821  30,328  0,000  405,631  3,876 
21.05. 9 278,032  0,146  61,770  0,010  560,994  5,666 
24.05. 8 892,065  0,395  52,813  0,066  1 336,461  12,998 
25.05. 9 693,269  0,565  26,698  0,000  2 358,058  19,523 
26.05. 19 554,311  0,360  82,841  0,086  3 955,386  16,765 
27.05. 11 139,891  0,287  32,223  0,037  5 659,988  33,626 
28.05. 14 741,955  0,494  50,395  0,000  9 760,570  39,752 
31.05. 10 531,878  0,142  28,061  0,000  6 591,953  38,432 
Priemer 12 156,733  0,802  60,590  0,016  4 606,752  23,484 
Spolu 255 291,392  16,836  1 272,383  0,330  96 741,798 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období