en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2008

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 510  758  59,779 
04.02. 691  815  54,117 
05.02. 679  18  758  52,096 
06.02. 697  750  51,653 
07.02. 644  718  52,717 
08.02. 503  768  60,425 
11.02. 664  871  56,743 
12.02. 590  757  56,199 
13.02. 778  946  54,872 
14.02. 635  815  56,207 
15.02. 738  883  54,473 
18.02. 363  449  55,296 
19.02. 821  1 054  56,213 
20.02. 708  917  56,431 
21.02. 532  781  59,482 
22.02. 541  819  60,221 
25.02. 482  762  61,254 
26.02. 655  804  55,106 
27.02. 736  959  56,578 
28.02. 551  773  58,384 
29.02. 616  949  60,639 
Priemer 625  815  56,614 
Spolu 13 134  23  17 106 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 77 892,217  0,000  0,000  0,000  136 727,434  63,707 
04.02. 99 381,461  0,000  0,000  0,000  141 149,056  58,682 
05.02. 80 596,799  0,000  3,046  0,000  126 488,056  61,079 
06.02. 108 603,141  0,000  0,129  0,000  454 674,392  80,719 
07.02. 84 706,984  0,000  0,000  0,000  111 723,328  56,877 
08.02. 70 855,224  0,000  0,000  0,000  150 531,869  67,995 
11.02. 70 855,416  0,000  0,000  0,000  116 779,724  62,238 
12.02. 67 872,771  0,000  0,000  0,000  120 027,371  63,878 
13.02. 107 258,915  0,000  0,000  0,000  345 963,679  76,334 
14.02. 92 195,221  0,000  0,000  0,000  157 583,058  63,089 
15.02. 92 973,803  0,000  0,000  0,000  145 041,589  60,938 
18.02. 12 572,253  0,000  0,000  0,000  34 730,742  73,422 
19.02. 121 767,899  0,000  0,000  0,000  177 768,309  59,348 
20.02. 120 414,647  0,000  0,000  0,000  478 590,920  79,898 
21.02. 85 048,116  0,000  0,000  0,000  188 903,332  68,955 
22.02. 75 265,270  0,000  0,000  0,000  177 677,088  70,244 
25.02. 61 350,820  0,000  0,000  0,000  166 225,816  73,042 
26.02. 80 107,800  0,000  0,000  0,000  179 320,054  69,121 
27.02. 119 608,817  0,000  0,000  0,000  420 181,977  77,842 
28.02. 85 977,986  0,000  0,000  0,000  180 517,535  67,738 
29.02. 93 354,821  0,000  0,000  0,000  183 807,865  66,318 
Priemer 86 126,685  0,000  0,151  0,000  199 733,962  67,689 
Spolu 1 808 660,381  0,000  3,175  0,000  4 194 413,194 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období