en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2003

 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 322 000  685  2 719  20 331  345 737 (325 404) 
03.09. 287 627  784  657  10 356  299 425 (289 068) 
04.09. 290 390  523  677  6 258  297 848 (291 590) 
05.09. 322 243  585  762  15 699  339 290 (323 590) 
08.09. 582 964  594  1 590  8 520  593 670 (585 148) 
09.09. 475 336  588  775  20 965  497 665 (476 699) 
10.09. 390 415  675  809  3 626  395 525 (391 899) 
11.09. 593 257  631  732  9 110  603 731 (594 620) 
12.09. 388 885  609  743  21 799  412 036 (390 237) 
16.09. 1 016 090  837  2 169  12 837  1 031 934 (1 019 096) 
17.09. 544 674  649  681  183 997  730 001 (546 004) 
18.09. 479 836  662  746  12 471  493 716 (481 244) 
19.09. 273 459  592  717  10 650  285 418 (274 768) 
22.09. 350 627  561  1 679  17 895  370 763 (352 867) 
23.09. 284 267  571  702  12 476  298 017 (285 540) 
24.09. 218 872  620  654  21 601  241 748 (220 146) 
25.09. 218 943  575  670  5 870  226 058 (220 188) 
26.09. 278 697  558  745  8 837  288 838 (280 000) 
29.09. 219 752  625  1 587  19 241  241 205 (221 964) 
30.09. 239 917  780  752  6 388  247 838 (241 449) 
Priemer 388 913  635  1 028  21 446  412 023 (390 576) 
Podiel 94,39% (99,57%)  0,15% (0,16%)  0,25% (0,26%)  5,21% ( – )  100,00% 
Spolu 7 778 251  12 704  20 566  428 927  8 240 463 (7 811 521) 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem v mil. Sk)
 
Dátum Klientske prevody Medzibankové prevody Prevody z tretej strany Neúčtovné položky Spolu
02.09. 26 110,795  86 413,720  635,719  113 160,234 
03.09. 30 349,342  214 917,821  2 682,945  247 950,108 
04.09. 24 594,625  83 533,256  1 380,924  109 508,806 
05.09. 28 445,296  127 556,960  130,118  156 132,374 
08.09. 23 318,367  93 098,596  1 747,163  118 164,126 
09.09. 27 616,342  79 446,566  569,849  107 632,757 
10.09. 31 159,332  222 152,866  2 647,297  255 959,495 
11.09. 28 664,988  78 871,714  169,740  107 706,442 
12.09. 24 684,372  74 512,917  1 391,126  100 588,414 
16.09. 27 188,912  75 818,356  2 278,890  105 286,158 
17.09. 31 131,105  196 664,463  1 291,983  229 087,551 
18.09. 24 870,742  77 512,159  1 910,599  104 293,500 
19.09. 20 052,936  58 907,604  386,227  79 346,767 
22.09. 26 858,974  71 145,069  624,606  98 628,649 
23.09. 21 101,737  82 120,974  1 125,219  104 347,930 
24.09. 31 820,946  233 875,483  18 098,133  283 794,562 
25.09. 28 904,590  90 818,403  1 254,183  120 977,177 
26.09. 30 772,344  107 786,650  193,170  138 752,164 
29.09. 24 073,346  74 375,612  231,032  98 679,990 
30.09. 31 259,610  86 964,813  649,924  118 874,347 
Priemer 27 148,935  110 824,700  1 969,942  139 943,578 
Podiel 19,40%  79,19%  1,41%  100,00% 
Spolu 542 978,701  2 216 494,002  39 398,847  2 798 871,551 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období