Informácie o úveroch na bývanie

Údaje k úverom na bývanie (najnovšie údaje k: november 2021)

 

PDF formát

XLS formát

2021 súbor súbor
2020 súbor  súbor

2019

súbor

 súbor

2018

súbor

 súbor

2017

 súbor

 súbor

Poznámka: Časový údaj v nadpise (mesiac a rok) uvádza posledný mesiac daného roka, po ktorý je zverejnený časový rad údajov daného roka.
Kvôli legislatívnej zmene hypotekárneho bankovníctva a následným zmenám vo výkazníctve od 1. januára 2018 nie sú časové rady o podkategóriách úverov na bývanie k dispozícii (okrem úverov stavebného sporenia).

Údaje za predchádzajúce obdobia

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

 

Poznámka: Tabuľka obsahuje informácie o hypotekárnych úveroch za roky 2004-2008 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v HTML formáte a informácie o hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie za roky 2009-2016 (podľa mesiacov daného roka) zverejnené v PDF formáte.