en en

Metodické informácie a oznamy

XBRL: pri načítavaní údajov v XBRL formáte je možné len jeden súbor XBRL (vo formáte ZIP) za jeden modul. Nie je možné aby jeden XBRL súbor obsahoval informácie (výkazy) za viacero modulov taxonómie.

Rozdelenie garantov podľa bánk pre spracovanie výkazov C_51, C_52, C_53, C_54, Ck_51, Ck_52, Ck_53, Ck_54.