en en

Biometria

Čo je biometria

Biometria

Používanie technológie rozpoznávania odtlačkov prstov, rozpoznávania hlasu a tváre v mobilnom bankovníctve alebo pri overovaní biometrických podpisov je v súčasnosti alternatívou k používaniu hesiel. Biometria si rýchlo nachádza svoje uplatnenie z dôvodu rastúceho využívania aplikácií mobilného bankovníctva a rýchlych zmien v potrebách zákazníkov.

Biometria

Medzi príklady využitia biometrie na účely overenia totožnosti klientov možno zaradiť:

  • Autentifikáciu založenú na odtlačkoch prstov zákazníka: V praxi sa pomocou snímača odtlačkov prstov údaje o odtlačkoch prstov zachytávajú ako digitálny obraz, ktorý sa potom následne analyzuje a zmení na kód na overenie zákazníka.
  • Autentifikácia pomocou hlasového rozpoznávania: Aby zákazník mohol používať tento spôsob autentifikácie, musí najskôr kontaktovať inštitúciu a požiadať o nahratie hlasovej vzorky. Následne môže byť zákazník overený na základe svojho hlasu a môže požadovať informácie od svojej inštitúcie alebo vykonávať finančné transakcie.
  • Autentifikácia zákazníkov a autorizácia transakcií prostredníctvom overovania biometrických podpisov: Podpisové zariadenie (pad) zachytí podobu podpisu, dynamiku zápisu a použitý tlak, aby sa zvýšila spoľahlivosť autentifikácie. Príkladom použitia je podpisovanie žiadosti o otvorenie účtu, poskytnutie úveru, pôžičky, zadanie príkazu na vklad alebo výber prostriedkov z účtu.
  • Bankomaty využívajúce rozpoznávanie tváre: Bankomaty môžu pri transakciách s vysokou hodnotou používať rozpoznávanie tváre ako ďalší faktor autentifikácie (napríklad okrem karty zákazníka a PIN kódu alebo mobilného zariadenia). Pri otvorení účtu je naskenovaná zákazníkova tvár. Ak zákazník vyberá z bankomatu vyššiu čiastku, bankomat nasníma jeho tvár a vykoná overenie s vopred zaznamenanou fotkou zákazníka.

Obsah:

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu