en en

Aktuality

17. 04. 2023

Využívanie inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR
Správa o činnosti inovačného hubu a regulačného sandboxu Národnej banky Slovenska 2022

29. 09. 2022

Pozvánka na seminár SLOVENSKÝ FINANČNÝ TRH A INOVÁCIE 2022

22. 06. 2022

Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska apríl 2021 – marec 2022

21. 04. 2022

Kryptoaktíva a digitálne euro: prieskum 2021

18. 01. 2022

NBS spustila regulačný sandbox / pieskovisko inovácií
Blog NBS: „Pieskovisko“ inovujúce náš finančný trh – Peter Pénzeš, Daniel Ďuriač, Anna Sedliaková

13. 12. 2021

Pravidlá fungovania regulačného sandboxu

15. 10. 2021

Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska apríl 2020 – marec 2021

30. 06. 2021

Memorandum o spolupráci medzi NBS FinTech Hub Slovensko a Slovenskou FinTech asociáciou

03. 06. 2021

Piktogram pre video Inovácie vo svete financií – záznam z diskusie

13. 05. 2021

Pozvánka na seminár Slovenský finančný trh a INOVÁCIE 2021

05. 05. 2021

NBS prehľadne komunikuje so sektorom platobných služieb

21. 04. 2021

Návrh právnych predpisov EÚ v oblasti regulácie kryptoaktív

25. 03. 2021

Aký moderný je slovenský finančný trh?
Prehľad inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR

13. 11. 2020

Rozvíjajúci sa trh s kryptoaktívami na Slovensku zmapoval Kryptodotazník NBS
Prehľad trhu s kryptoaktívami v Slovenskej republike

27. 10. 2020

Podcast NBS: NeBojte Sa čísel – Daniel Ďuriač

21. 09. 2020

NBS bude mapovať domáci trh kryptoaktív

07. 09. 2020

Regulačný sandbox: Do konzultácií sa zapojilo 20 subjektov
Vyhodnotenie konzultácie k regulačnému sandboxu

03. 07. 2020

Blog NBS: Rok života inovačného hubu – Júlia Čillíková

19. 06. 2020

Spustenie verejnej konzultácie k regulačnému sandoxu

05. 06. 2020

Inovačný hub NBS podporuje modernizáciu slovenského finančného sektora
Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska

05. 05. 2020

Inovatívne riešenia FEI STU pomôžu zdokonaliť procesy v NBS

01. 03. 2020

Za účelom podpory inovácií NBS zriaďuje odbor finančných technológií a inovácií