en en

Mobilná peňaženka

Čo je mobilná peňaženka

Mobilná peňaženka

Mobilná peňaženka je digitálna peňaženka, ktorá umožňuje spotrebiteľom uskutočňovať prostredníctvom aplikácie na prenosnom zariadení jednu alebo viac platobných služieb. Spotrebiteľ môže napríklad vykonávať bezkontaktné platby platobnou kartou vďaka technológii Near Field Communication (NFC), používať virtuálne karty, ale aj povoľovať inkasá a využívať iné platobné služby.

Mobilná peňaženka

Táto peňaženka minimalizuje potrebu nosiť hotovosť alebo plastové platobné karty a umožňuje platby cez internet. Vzostup mobilných platieb NFC sa začal v roku 2014, keď spoločnosť Apple uviedla na trh riešenie Apple Pay a nasledovalo mnoho ďalších spoločností ponúkajúcich podobné riešenia. Ďalšími príkladmi mobilných peňaženiek sú Google Pay, Samsung Pay, Alipay, PayPal Mobile App a Swish. V blízkej budúcnosti vstúpia na trh ďalší potenciálni aktéri a rad inštitúcií ponúka aj svoje vlastné riešenia.

Trh s mobilnými peňaženkami sa dnes javí roztrieštený a je v počiatočnom štádiu vývoja. Najvýznamnejšími hráčmi sú veľké obchodné ekosystémy spravované spoločnosťami BigTech.

Digitálne peňaženky možno rozdeliť do dvoch širokých kategórií:

  • Peňaženky na strane klienta spravidla spravuje zákazník, ktorý stiahne a nainštaluje program a potom vloží všetky príslušné platobné údaje do mobilného zariadenia.
  • Peňaženky na strane servera spravuje spoločnosť podporujúca účet digitálnej peňaženky a údaje sú uložené v jej systémoch.

Výhodou vykonania platby prostredníctvom mobilnej peňaženky je, že údaje o kartách a platbách sa nahradia tokenom a kryptogramom. Zabráni sa tým posielaniu reálnych údajov z karty cez sieť a ich uloženiu na sieti.
Kľúčovými prvkami bezpečnosti mobilných peňaženiek, ktoré závisia od použitých technológií, sú spôsob akým mobilná peňaženka spracúva tokeny a kryptogramy, ako zaisťuje ich bezpečnosť v úložisku a počas prenosu, a  tiež dizajn mobilnej peňaženky.

Mobilné peňaženky môžu využívať rôzne komunikačné technológie na výmenu údajov medzi prenosným zariadením a obchodníkom (POS alebo online), ako je napríklad magnetický zabezpečený prenos (MST38), NFC39, QR kódy, Bluetooth a služby krátkych správ (SMS), ako aj internet. Jedna zo sľubných technológií, NFC, je medzinárodným štandardom pre dve elektronické zariadenia, z ktorých jedno je zvyčajne prenosné zariadenie (napríklad smartfón), schopné nadviazať komunikáciu priblížením zariadení do vzdialenosti 2 až 10 cm. Najbežnejšie riešenia používajúce NFC sú založené na zariadení alebo operačnom systéme (OS). V podstate, riešenia založené na zariadeniach (poskytované výrobcami mobilných zariadení) spravujú bezpečné platobné prvky priamo na zariadení, zatiaľ čo riešenia založené na OS používajú špecifické funkcie zabudované do OS smartfónu.

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu