en en

TIPS

Logo TIPS

Čo je TIPS?

TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) je nová služba určená pre vyrovnanie okamžitých platieb, ktorú Eurosystém uviedol do prevádzky 30. novembra 2018. Umožňuje poskytovateľom platobných služieb ponúkať svojim zákazníkom nepretržité vyrovnanie okamžitých platieb v reálnom čase, a to 24 hodín denne, každý deň v roku v peniazoch centrálnej banky. To znamená, že vďaka službe TIPS môžu jednotlivci a firmy zasielať medzi sebou platby v priebehu niekoľkých sekúnd, bez ohľadu na otváracie hodiny akejkoľvek banky. Služba TIPS je technicky navrhnutá tak, aby zabezpečila spracovanie okamžitých platieb do desiatich sekúnd, zvládla veľké objemy transakcií, bola dostupná nepretržite bez nutnosti prestávok na údržbu a umožnila proces nasadenia novších verzií služby bez prerušenia jej prevádzky.

Prečo vznikla služba TIPS?

Služba TIPS vznikla ako reakcia na rastúci dopyt trhu po okamžitých platbách. V celej Európskej únii bolo vyvinutých niekoľko národných riešení pre vyrovnanie okamžitých platieb. Práve tento stav predstavoval pre Eurosystém veľkú výzvu, aby zabezpečil, že tieto národné riešenia nespôsobia fragmentáciu európskeho trhu retailových platieb.

Existujú dve špecifické črty služby TIPS, ktoré pomáhajú zabezpečiť jej dosiahnuteľnosť v celej Európe:

  • využíva platobné správy, ktoré sú súčasťou schémy SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), ktorú by mal využívať veľký počet poskytovateľov platobných služieb v celej Európe,
  • bola vyvinutá ako rozšírenie existujúceho platobného systému TARGET2, ktorý už má rozsiahlu sieť účastníkov po celej Európe. Účty v platobnom systéme TARGET2 slúžia ako zdroj likvidity pre TIPS DCA účty (dedicated cash account), na ktorých prebieha samotné vyrovnanie okamžitých platieb.

Neexistujú žiadne poplatky za vstup účastníka do TIPS a ani poplatky za vedenie účtu. Cena za okamžitú platobnú transakciu je aktuálne pevne stanovená na 0,20 eurocenta (0,002 eura).

Dokumentácia k službe TIPS

Úplné znenie 102023 rozhodnutia NBS č.102022 z 20. júna 2022 o novej generácii TARGET-SK.pdf

1.34 MB

V prípade záujmu je možné nájsť ďalšie informácie o službe TIPS, technickú dokumentáciu a užitočné odkazy na stránke ECB:

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/html/index.en.html