en en

T2S

Logo T2S

TARGET2-Securities (T2S) je jednotná technická platforma pre centrálne depozitáre, ktorá umožňuje vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v peniazoch centrálnych bánk v rámci eurozóny/EÚ/EHP primárne v mene euro a aj v iných menách v prípade záujmu centrálnych bánk mimo eurozóny. Na účely vyrovnania na princípe DvP (dodanie oproti platbe) v platforme T2S vedú centrálne depozitáre účty cenných papierov a centrálne banky účelové peňažné účty (Dedicated Cash Account – DCA).

Platforma T2S v Európe spôsobila revolúciu v oblasti vyrovnania obchodov s cennými papiermi, pretože zlepšuje tok cenných papierov v celej Európe v zmysle harmonizovaných pravidiel a postupov. V súčasnosti využíva túto platformu 21 európskych krajín.

Platforma T2S vytvorila základy pre jednotný trh vyrovnania obchodov s cennými papiermi, a tým:

  • prispieva k dosiahnutiu väčšej integrácie európskeho finančného trhu,
  • uľahčuje investorom nakupovať cenné papiere v iných krajinách EÚ,
  • znižuje náklady na cezhraničné vyrovnanie cenných papierov,
  • podporuje konkurenciu medzi poskytovateľmi služieb v Európe,
  • integruje kolaterál a likviditu, čo umožňuje rýchlo presunúť prostriedky tam, kde sú potrebné,
  • znižuje riziko vyrovnania cenných papierov a zvyšuje finančnú stabilitu použitím peňažných prostriedkov centrálnej banky pri transakciách v T2S.

Dokumentácia k službe T2S

Úplné znenie 102023 rozhodnutia NBS č.102022 z 20. júna 2022 o novej generácii TARGET-SK.pdf

1.34 MB

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke ECB:

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/html/index.en.html

História T2S