en en

TARGET2

gif

Platobný systém TARGET2 (Trans-European Automates Real-time Gross settlement Express Transfer system) je systém hrubého vyrovnania v reálnom čase (RTGS), ktorý vlastní a prevádzkuje Eurosystém na jednotnej technickej platforme SSP (Single Shared Platform). Centrálne banky a komerčné banky môžu odosielať platobné príkazy v eurách do TARGET2, kde sú spracované a vyrovnávané v peniazoch centrálnej banky.

TARGET2 ako nástupca pôvodného systému TARGET bol spustený 19. novembra 2007 a do mája 2008 úplne nahradil prvú generáciu systému TARGET. Národná banka Slovenska prevádzkuje vlastný komponent systému TARGET2-SK od 2.1.2009. Súčasťou systému TARGET2-SK sú aj DCA peňažné účty vyhradené pre T2S a TIPS.

Harmonizované podmienky účasti v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke ECB: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/html/index.en.html

História systému TARGET2