en en

T2

Logo TARGET Services T2

T2 je systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) a optimalizuje riadenie a monitoring likvidity vo všetkých ostatných službách systému TARGET (T2S, TIPS).

V rámci platformy sú založené hlavné peňažné účty (MCA), ktoré slúžia ako zdroj likvidity pre účelové peňažné účty (DCA) v rámci služieb  RTGS, T2S a TIPS.

Hlavný MCA účet slúži na vyrovnanie operácií s NBS a tiež ponúka funkcionality pre centralizované riadenie likvidity, čo znamená vyššiu úroveň automatizácie. Akákoľvek likvidita držaná na MCA účtoch a všetkých DCA účtoch sa berie do úvahy pre výpočet plnenia povinných minimálnych rezerv.

Spoločné komponenty

So zavedením T2 sú integrálnou súčasťou aj spoločné komponenty, ktoré budú zdieľané vo všetkých službách TARGET.

  • ESMIG – harmonizované rozhranie jednotného trhu Eurosystému, ktoré uľahčí účastníkom prístup a využívanie služieb Eurosystému z jedného vstupného bodu. Rozhranie umožní pripojenie cez viacerých poskytovateľov sieťových služieb, čo podporí konkurenciu medzi nimi.
  • CRDM – jednotná služba pre centralizované riadenie statických údajov konfigurácie účastníkov vo všetkých službách TARGET,
  • Data warehouse – spoločný dátový sklad, ktorý umožní účastníkom prístup k historickým údajom.
  • BILLING – spoločný systém fakturácie pomôže Eurosystému optimalizovať prevádzkové náklady.

Dokumentácia k službe T2

Úplné znenie 102023 rozhodnutia NBS č.102022 z 20. júna 2022 o novej generácii TARGET-SK.pdf

1.34 MB

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke ECB: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/html/index.en.html

História systému TARGET2