• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Umelá inteligencia a "big data"

Čo je umelá inteligencia a "big data"

Umelá inteligencia a Vedci z oblasti informatiky a štatistiky vyvinuli progresívne techniky analýzy veľkých súborov údajov. Údaje môžu byť rôznych typov, z rôznych zdrojov, a rôznej kvality (štruktúrované či neštruktúrované). Tieto techniky na základe učenia sa zo skúseností zlepšujú schopnosť počítačov vykonávať úlohy typu rozpoznávanie obrázkov a spracovanie prirodzeného jazyka. Aplikácia výpočtových nástrojov na riešenie úloh tradične vyžadujúcich ľudské myslenie sa všeobecne nazýva umelá inteligencia.

Umelá inteligencia a

Umelá inteligencia existuje už mnoho rokov. Avšak nedávne zvýšenie výpočtového výkonu spojené so zvýšením dostupnosti a množstva údajov viedlo k obnoveniu záujmu o potenciálne využitie umelej inteligencie. Využíva sa na diagnostikovanie chorôb, preklad textov a riadenie áut. Čoraz častejšie nachádza svoje uplatnenie aj vo finančnom sektore.

Strojové učenie je podkategóriou umelej inteligencie. Strojové učenie je možné definovať ako metódu navrhovania postupností krokov na vyriešenie problému (algoritmov), ktoré sa optimalizujú automaticky prostredníctvom skúseností s obmedzeným alebo žiadnym ľudským zásahom. Tieto techniky sa môžu použiť pre nájdenie zákonitostí vo veľkých súboroch údajov (big data analytics - BDA) z čoraz rozmanitejších a inovatívnejších zdrojov.

Big data je výraz, pre ktorý neexistuje jednotná a konzistentná definícia. Tento pojem sa všeobecne používa na opis ukladania a analýzy veľkých a/alebo komplikovaných súborov údajov s využitím rôznych techník vrátane umelej inteligencie. Problémom pre BDA je množstvo neštruktúrovaných alebo pološtruktúrovaných údajov obsiahnutých v dátovom súbore.

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
24/09/2020 COM Digital Finance Strategy for the EU
19/02/2020 Formujeme digitálnu budúcnosť Európy: Komisia predstavuje stratégiu pre údaje a umelú inteligenciu
13/01/2020 EBA Final Report on Big Data and Advanced Analytics
03/07/2018 EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from fintech
15/03/2018 ESAs JC report on Big Data
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
28/06/2017 EBA Report on Innovative uses of data 2017
04/05/2016 EBA Discussion Paper on innovative uses of consumer data by financial institutions
2016 EBA Joint Committee Discussion Paper on the Use of Big Data by Financial Institutions

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
25/06/2020 IOSCO CR022020 The use of artificial intelligence and machine learning by market intermediaries and asset managers
30/01/2020 BIS Policy responses to fintech: a cross-country overview
22/05/2019 OECD Principles on Artificial Intelligence
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
01/11/2017 FSB Artificial intelligence and machine learning in financial services. Market developments and financial stability implications.
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)