en en

200 Sk ochranné prvky

umiestnenie ochranných prvkov umiestnenie ochranných prvkov 

 

vzor 1995 – druhé vydanie umiestnenie ochranných prvkov
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Priesvitka (vodoznak)
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Okienkový prúžok
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Tlač z hĺbky
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Skrytý obrazec
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Mikrotexty
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Sútlačová značka
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Metalická plocha
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Ochr. líniová štruktúra
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Metalizovaná fólia striebornej farby
       
  Ochranné prvky bankoviek

 

vzor 1999
   
umiestnenie ochranných prvkov umiestnenie ochranných prvkov
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Priesvitka (vodoznak) + Priesvitka (vodoznak)
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Okienkový prúžok
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Tlač z hĺbky
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Skrytý obrazec
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Mikrotexty
  Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Sútlačová značka
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Metalická plocha
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Ochr. líniová štruktúra
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Ochr. líniová štruktúra
    Bankovky a mince, 200 Sk ochranné prvky Optický premenlivý prvok
       
  Ochranné prvky bankoviek