en en

Iné

Listy o spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Úradom pre kontrolu meny (OCC)

Standing Request for Assistance podpísané s Českou národní bankou (Česká republika), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsausicht (Nemecko) a Financial Market Authority (Spojené kráľovstvo)

Zoznam Memoránd o porozumení podľa smernice AIFMD

Dňa 31. 7. 2018 Národná banka Slovenska pristúpila k Memorandum o porozumení o oznamovaní závažných incidentov.