en en

Výsledky súťaže o najkrajšiu slovenskú pamätnú mincu (1993 - 2002)

Výsledky súťaže o najkrajšiu slovenskú pamätnú mincu

Pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku vyhlásila Národná banka Slovenska v decembri 2002 súťaž o najkrajšiu slovenskú pamätnú mincu za obdobie 1993 – 2002. Do súťaže bolo zaradených 44 pamätných mincí, ktoré Národná banka Slovenska vydala za 10 rokov svojej činnosti. Cieľom súťaže bolo prezentovať slovenskú mincovú tvorbu, získať informácie o hodnotení pamätných mincí zo strany odbornej verejnosti, zvýšiť záujem odberateľov a motivovať autorov k ďalšej tvorbe výtvarných návrhov pamätných mincí.

Súťaž sa uskutočnila korešpondenčnou formou, pričom sa na hlasovaní zúčastnili vybraní zamestnanci NBS, členovia poradných orgánov NBS – Komisie na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí a Komisie na výber námetov slovenských bankoviek, mincí a pamätných mincí, domáci i zahraniční odberatelia pamätných mincí a vydavatelia numizmatickej literatúry, výtvarníci – tvorcovia výtvarných návrhov mincí, zástupcovia Mincovne Kremnica, vybrané múzeá, galérie a masovokomunikačné prostriedky. Oslovených bolo 339 respondentov, od ktorých získala NBS 191 platných hlasovacích lístkov. Z ich vyhodnotenia bol zostavený rebríček 10 najkrajších pamätných mincí.

Prvé miesto získala pamätná jednostranne trimetalová minca nominálnej hodnoty 5 000 Sk vydaná k začiatku 3. tisícročia. Jej výtvarný návrh vytvoril Mgr. art. Patrik Kovačovský, ktorý je za uvedené desaťročné obdobie autorom 11 výtvarných návrhov realizovaných pamätných mincí. Minca zrejme oslovila hodnotiteľov nielen svojím netradičným tvarom a neobvyklým použitím troch kovov na jej lícnej strane, ale aj bohatým myšlienkovým posolstvom.

Autorom pamätných mincí, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste je Ing. Milan Virčík. Podľa jeho návrhov bolo vyrazených 8 pamätných mincí, pričom až štyri z nich sa v súťaži zaradili medzi desať najúspešnejších. Druhé miesto obsadila pamätná strieborná minca pripomínajúca 500. výročie začatia razby prvých toliarových mincí v Kremnici a tretie pamätná strieborná minca venovaná 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho.

Poradie prvých desiatich mincí v súťaži o najkrajšiu slovenskú pamätnú mincu za obdobie rokov 1993-2002

Poradie Pamätná minca Nominálna hodnota Autor výtvarného návrhu
1. Pamätná jednostranne trimetalová minca k začiatku tretieho tisícročia 5 000 Sk Mgr. art. Patrik Kovačovský
2. PSM k 500. výročiu začatia razby prvých toliarových mincí v Kremnici 500 Sk Ing. Milan Virčík
3. PSM k 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho 500 Sk Ing. Milan Virčík
4. PSM k 100. výročiu narodenia Jána Smreka 200 Sk Mária Poldaufová
5. PSM – Tatranský národný park 500 Sk Ing. Milan Virčík
6. PSM k jubilejnému roku 2000 2 000 Sk Štefan Novotný
7. PSM – Rok ochrany európskej prírody 200 Sk Miroslav Ronai
8. PZM k 500. výročiu začatia razby prvých toliarových mincí v Kremnici 5 000 Sk Ján Černaj
9. PZM – Svetové dedičstvo UNESCO Vlkolínec 5 000 Sk Mária Poldaufová
10. PSM k 150. výročiu príchodu prvého parného vlaku na Slovensko 200 Sk Ing. Milan Virčík