en en

História T2

Platobný systém TARGET2 (the second-generation Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) je založený na jednotnej technickej platforme SSP (Single Shared Platform) a slúži na hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase v EUR s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky. Táto platforma mu umožňuje technicky jednotný postup zadávania, spracovania a prijímania veľkoobjemových platieb. SSP je spravovaná 3CB, teda centrálnou bankou Francúzska, Nemecka a Talianska. TARGET2 bol uvedený do prevádzky dňa 19.11. 2007 ako vylepšený nástupca TARGET. Eurosystém sa rozhodol pre postupný prechod, tzn. európske krajiny migrovali do TARGET2 v troch skupinách počas šiestich mesiacov, kedy fungovali oba systémy paralelne. Slovenská republika je pripojená na systém TARGET2 od 2.1. 2009.

T2

Bližšie informácie o predchodcovi môžete nájsť na webovej stránke v anglickej verzii:

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/target/html/index.en.html.

TARGET2 funguje na princípoch:

  • harmonizácie služieb v prospech požiadaviek užívateľov,
  • garancie jednotnosti a návratnosti nákladov,
  • jednotnej ceny základných služieb,
  • eliminácie konkurencie medzi T2 komponentmi.

Tento systém slúži na podporu cieľov zameraných na tvorbu menovej politiky a prispieva k integrácii a stabilite peňažných trhov v Eurozóne. Zahŕňa nástroje pre optimalizáciu likvidity, ponúka rovnakú úroveň služieb pre všetkých členov TARGET2 a podporuje vstup nových členov do Eurozóny.

V prípade bližšieho záujmu môžete využiť nasledujúce zdroje informácií v anglickej verzii: