en en

Prehľad osôb vykonávajúcich odborné kurzy

Aktualizovaný prehľad osôb určených NBS, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny:

Spoločnosť Meno lektora Adresa E-mailová adresa Tel. číslo Poznámka
eurOKontakt, spol.
s r.o.
Ing. Vojtech Benko Sládkovičova 9, 974 01 Banská Bystrica vbenko@eurokontakt.sk 048/4170501  
DIMANO, a.s. Mgr. Pavol Masaryk, PhD. Prievozská 14, 821 09 Bratislava pavol.masaryk@gmail.com
anna.szekeresova@dimano.sk
0902 049 729  02/55567580-2  
APIS spol. s r.o. Ing. Marián Klubert Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica marian.klubert@apis.sk 048/4712 624
0905 864 227
 
Mgr. Pavol Masaryk, PhD. Mgr. Pavol Masaryk, PhD. Malé pole 76 pavol.masaryk@gmail.com 0902 049 729  

Pozn: Prehľad osôb určených Národnou bankou Slovenska, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny je uvedený aj v Prílohe č. 6 Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti

/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_7_2012.pdf

OZNAM

Subjekt BP EXPERT Ing. Boris Porošin, Starohorská 38, Banská Bystrica 974 00, e-mail: bpexpert@nextra.sk, tel. číslo: 048/4170240 uvedený v prílohe č. 6 metodického usmernenia ukončil činnosť osoby oprávnenej vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny.