en en

Platobné služby a elektronické peniaze

Platobné služby ako napr. prevody finančných prostriedkov, poukazovanie peňazí, inkasá, vydávanie platobných prostriedkov, prijímanie a spracovanie kartových transakcií pre obchodníkov, inicializáciu platieb a pod. môžu v Slovenskej republike a v Európskom hospodárskom priestore (EHP) vykonávať len poskytovatelia platobných služieb, ako napr. banky a platobné inštitúcie (PI). Vydávanie elektronických peňazí je vyhradené vydavateľom elektronických peňazí napr. banky a inštitúcie elektronických peňazí (IEP). Informácie z platobných účtov môže v konsolidovanej forme sprístupňovať poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte (AISP) a banka. Všetky uvedené subjekty reguluje zákon o platobných službách (ZoPS), ktorý do nášho právneho poriadku prebral európske smernice PSD2 a EMD. Povolenie na vykonávanie ich činnosti, prípadne registráciu týchto subjektov v Slovenskej republike vydáva Národná banka Slovenska (NBS). NBS podľa zákona o dohľade zodpovedá za výkon dohľadu nad uvedenými subjektami.

V oblasti platobných služieb pôsobia aj subjekty, ktoré na svoju činnosť nepotrebujú povolenie resp. registráciu NBS, z dôvodu, že rozsah ich činnosti je obmedzený (napr. poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb, limitovaný poskytovateľ). Vo vzťahu k NBS si plnia len oznamovacie povinnosti. Tieto subjekty poskytujú svoje služby na základe výnimiek zo ZoPS.

Na tejto stránke a na súvisiacich podstránkach sú zhrnuté úvodné informácie o platobných službách, výkone dohľadu a prehľad postupu na získanie povolenia resp. registrácie podľa ZoPS. Sprístupnené informácie nemusia byť úplné, základným zdrojom informácií je príslušná legislatíva.