en en

Dôchodkové sporenie

Slovenský dôchodkový systém pozostáva z troch pilierov, ktorý doplní celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP).
Národná banka Slovenska zodpovedá za výkon dohľadu nad druhým pilierom (starobné dôchodkové sporenie), tretím pilierom (doplnkové dôchodkové sporenie) a celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom.