en en

Rozhodnutie orgánu ESMA o dočasnom znížení prahových hodnôt na oznámenie čistých krátkych pozícií