en en

Iné úvery a pôžičky

Iné úvery a pôžičky, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, sú také úvery a pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. f) a l) zákona o spotrebiteľských úveroch (t. j. výška úveru by bola nižšia ako 100 eur alebo vyššia ako 75 000 eur, alebo by lehota splatnosti nepresiahla 3 mesiace), pričom tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r) zákona o spotrebiteľských úveroch.