en en

Súhrnné štatistické údaje

Táto stránka zverejňuje agregované štatistické údaje o kľúčových aspektoch implementácie obozretného rámca v Slovenskej republike. Sú tu obsiahnuté štatistické informácie o slovenskom bankovom sektore, kreditnom riziku, operačnom riziku, trhovom riziku a o aktivitách a opatreniach prijatých dohliadkou. Táto stránka taktiež poskytuje prístup k štatistickým údajom ostatných členských štátov prostredníctvom nasledovného odkazu.