en en

Dôchodkové poistenie (I. pilier)

Ak ste dôchodkovo poistený iba v I. pilieri a platíte odvody len do Sociálnej poisťovne, budete dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne.

Výška Vášho dôchodku z I. piliera bude závisieť od:

  • počtu odpracovaných rokov,
  • príjmov dosiahnutých počas celého pracovného života,
  • aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dávky.

Bližšie informácie možno nájsť tu: