en en

Zoznam subjektov v III. pilieri

O správu príspevkov účastníkov sa starajú doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové fondy.

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Každá doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť a spravovať najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond a jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond.