en en

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je v rámci systému dôchodkového sporenia označované ako

  • dobrovoľný pilier dôchodkového sporenia (s výnimkou povinného sporenia pri výkone tzv. rizikových prác)
  • príspevkovo definovaný pilier založený na zhromažďovaní príspevkov účastníkov a zamestnávateľov
  • kapitalizačný pilier, ktorého cieľom je zhodnocovanie príspevkov s cieľom umožniť zamestnancovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe vo forme dávky

Doplnkové dôchodkové sporenie, jeho organizáciu, financovanie a dohľad upravuje zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Základná charakteristika Základná charakteristika Zoznam subjektovZoznam subjektov
Povoľovacia činnosť a registre Povoľovacia činnosť a registre Analytické údaje a štatistické informácieAnalytické údaje a štatistické informácie
Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti Legislatíva (zákony, iné právne predpisy, odporúčania, metodické usmernenia)Legislatíva (zákony, iné právne predpisy, odporúčania, metodické usmernenia)
Iné užitočné linkyIné užitočné linky Informácie a upozornenia Informácie a upozornenia
Cezhraničná činnosťCezhraničná činnosť