en en

Potrebujem potvrdenie o výmaze z registra finančných agentov a poradcov

Národná banka Slovenska nevydáva potvrdenia o zrušení zápisu podriadených subjektov v registri finančných agentov a finančných poradcov (ďalej len „register“). Národná banka Slovenska zverejňuje údaje z registra na svojom webovom sídle, ktoré sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

V zmysle uvedeného si informácie o zrušení zápisu môžete overiť prostredníctvom webového sídla https://subjekty.nbs.sk alebo https://regfap.nbs.sk/search.php, pričom takéto overenie nahrádza písomné potvrdenie. Každá osoba je jednoznačne identifikovateľná prostredníctvom identifikačného údaja IČO, ktoré vydáva Štatistický úrad SR a ktoré je v súlade s príslušnou legislatívou zverejňované. IČO bolo oznámené danej osobe alebo je dohľadateľné na webovom sídle ŠÚ SR.

O zrušení zápisu podriadených subjektov(viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, viazaného investičného agenta) v registri Národná banka Slovenska informuje navrhovateľa elektronicky.