en en

Potrebujem potvrdenie o výmaze z registra finančných agentov a poradcov


O zrušení zápisu podriadených finančných agentov a viazaných finančných agentov (podriadené subjekty) v registri Národná banka Slovenska informuje navrhovateľa. Národná banka Slovenska nevydáva potvrdenia o zániku zápisu v registri z vlastného podnetu.

O skutočnostiach, ktoré je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska nie je potrebné vydávať potvrdenie.
Zápis v registri a jeho zrušenie je možné overiť na http://regfap.nbs.sk/. Táto informácia nahrádza písomné potvrdenie o zrušení zápisu v registri.

V prípade individuálnej žiadosti o vydanie potvrdenia o zrušení zápisu v registri nás kontaktujte na:

fap-register@nbs.sk alebo
Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V žiadosti je potrebné uviesť registračné číslo subjektu, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o výmaze z registra.