en en

Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2023 do 30.09.2023

Odborné skúšky
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 8 2965 6891 7493 9632 0952 984
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 25787641194735
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 000400
Osobitné finančné vzdelávanie
základný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 9 8177109 24810 3123 2075 662
       
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 18 30811 5644 44310 1154 6477 018
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 5021521202298683
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 9101000

Vysvetlivky:

PaZ – sektor poistenia alebo zaistenia
KT – sektor kapitálového trhu
Vkl – sektor prijímania vkladov
Uv – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS – sektor starobného dôchodkového sporenia