en en

Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2022 do 31.03.2022

Odborné skúšky
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 1 7381 1354481 137477841
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 302011341114
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 000000
Osobitné finančné vzdelávanie
základný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 4 8352343 1114 0131 1712 062
       
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 6 3863 9121 6733 9781 3992 133
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 32890891536651
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 800100

Vysvetlivky:

PaZ – sektor poistenia alebo zaistenia
KT – sektor kapitálového trhu
Vkl – sektor prijímania vkladov
Uv – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS – sektor starobného dôchodkového sporenia