en en

Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2024 do 31.3.2024

Odborné skúšky
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 1 6001 035236761300931
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 28161118116
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 000101
Osobitné finančné vzdelávanie
základný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 4 1392703 4784 2561 0902 341
       
stredný stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 7 0984 2901 6523 6911 8052 930
       
vyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 28475731355549
       
najvyšší stupeňPaZKTVklUvDDSSDS
 710302

Vysvetlivky:

PaZ – sektor poistenia alebo zaistenia
KT – sektor kapitálového trhu
Vkl – sektor prijímania vkladov
Uv – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS – sektor starobného dôchodkového sporenia