en en

Štatistika – vykonané odborné skúšky a absolvované osobitné finančné vzdelávanie

Štatistika úspešne vykonaných odborných skúšok a absolvovaného osobitného finančného vzdelávania od 01.01.2021 do 31.12.2021

Odborné skúšky
stredný stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  6 773 4 105 1 532 4 155 1 518 2 946
             
vyšší stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  98 102 41 74 21 36
             
najvyšší stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  0 2 0 2 0 0
             
Osobitné finančné vzdelávanie
základný stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  17 356 1 071 11 460 13 758 5 344 7 215
             
stredný stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  22 655 15 328 6 182 14 504 5 545 8 486
             
vyšší stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  673 201 170 331 115 107
             
najvyšší stupeň PaZ KT Vkl Uv DDS SDS
  14 3 1 10 0 0

Vysvetlivky:

PaZ – sektor poistenia alebo zaistenia
KT – sektor kapitálového trhu
Vkl – sektor prijímania vkladov
Uv – sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
DDS – sektor doplnkového dôchodkového sporenia
SDS – sektor starobného dôchodkového sporenia