en en

Konkurenčná ponuka na prevzatie

Konkurenčnou ponukou na prevzatie je ponuka na prevzatie, ktorú v lehote platnosti inej ponuky na prevzatie, vo vzťahu k akciám tej istej cieľovej spoločnosti, uskutoční iný navrhovateľ. Na konkurenčnú ponuku na prevzatie sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) o ponuke na prevzatie, ak nie je ustanovené inak. Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôže vyhlásiť osoba konajúca v zhode s navrhovateľom pôvodnej ponuky na prevzatie, a to od doby zverejnenia ponuky na prevzatie až do uplynutia lehoty jej platnosti.

Spôsob vyhlásenie konkurenčnej ponuky na prevzatie je upravený v § 118e ZoCP.