en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v oblasti dôchodkového sporenia a PEPP prijatých Národnou bankou Slovenska

Na základe Metodického usmernenia NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, NBS vyjadruje záväzné očakávanie, že dohliadané subjekty budú dodržovať usmernenia EIOPA v rozsahu, v akom NBS vyjadrila súlad s ich dodržiavaním.