en en

Zoznam obchodných miest v tretej krajine, ktoré sa v zmysle článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ pokladajú za rovnocenné