Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2021

Január

12. 1. 2021

26. 1. 2021
Február
9. 2. 2021

23. 2. 2021 *

Marec
9. 3. 2021


30. 3. 2021
Apríl


13. 4. 2021 *
26. 4. 2021 *
27. 4. 2021
Máj

11. 5. 2021

25. 5. 2021
Jún
8. 6. 2021

21. 6. 2021

Júl

13. 7. 2021

27. 7. 2021
August
10. 8. 2021

24. 8. 2021

September

16. 9. 2021 *

27. 9. 2021
Október

12. 10. 2021

25. 10. 2021
November
9. 11. 2021


23. 11. 2021
December
7. 12. 2021

21. 12. 2021

22. 1. 2021, Komuniké k Návrhu rozhodnutia Bankovej rady NBS o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

» Archív rokovaní Bankovej rady NBS