en en

Subjekty poskytujúce služby na základe výnimky zo zákona

Zákon o platobných službách v  § 1 ods. 3 ustanovuje také činností, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje. Niektorým z takýchto poskytovateľov ukladá zákon oznamovacie povinnosti.

Ide o týchto poskytovateľov, ktorí predstavujú tzv. výnimky zo zákona o platobných službách:

  • Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb
  • Limitovaný poskytovateľ