en en

Formuláre

Podanie žiadosti

Predchádzajúce súhlasy a doplnenie žiadosti

Platobné inštitúcie

Inštitúcie elektronických peňazí

Poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte

Oznamovanie ústredného kontaktného miesta

Formuláre pre subjekty poskytujúce služby na základe výnimky zo zákona