en en

Informácie k subjektom v oblasti poisťovníctva

 • Strednodobé priority Národnej banky Slovenska pri výkonu dohľadu v oblasti poisťovníctva
  • Dohľad nad produktami a ich správu (POG) a problematika výhodnosti poistných produktov pre klientov (Value for money)
  • Procesy likvidácie poistných udalostí neživotného poistenia (osobitne v oblasti havarijného poistenia motorových vozidiel)
  • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML)
  • Bankopoistenie
  • Investovanie pri unit-linked poistných produktoch (Prudent person principle)
  • Kybernetické riziká
  • Odmeňovanie
  • Zastupiteľnosť osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu
  • Technické rezervy
  • Zaistenie

Dátum poslednej aktualizácie 18. mar 2024