en en

Ako nepodľahnúť romantickému podvodu s kryptoaktívami?

Vymyslený príbeh z reálneho života

Zuzana, ktorá bola dlho sama a túžila po láske, sa online stretla s mužom, ktorý sa zdal byť jej ideálnym partnerom. Ich konverzácie boli plné hĺbavých tém, sľubov a vzájomného porozumenia. Zuzana, čoraz viac zamilovaná, bola otvorená myšlienke investovať do tohto vzťahu nielen emocionálne, ale aj finančne.

Jej „online partner“ ju presvedčil, aby mu finančne pomohla, pretože sa údajne nachádza v náročnej finančnej situácií. Zuzana, zaslepená láskou a dôverou, poslala kryptoaktíva priamo do peňaženky, ktorú jej „partner“ poskytol, s nádejou, že tak ukáže svoju oddanosť a podporu ich vzťahu. Avšak, ako sa neskôr ukázalo, jej „partner“ bol v skutočnosti podvodník, ktorý ju využil. Zuzana tak ostala nielen so zlomeným srdcom, ale aj s finančnou stratou.

Romantické podvody v 5 krokoch

1.Podvodník osloví osobu, o ktorej má už často množstvo informácií, ktoré o svojej potenciálnej obeti získal prostredníctvom sociálnych sietí či iného digitálneho pátrania.

2.S osobou sa následne podvodník snaží nadviazať hlbšie puto alebo väzbu, často v romantickej rovine.

3.V momente, kedy príde ku vytvoreniu hlbšieho puta, podvodník začne skúšať svoje šťastie s vylákaním financií od svojej obete.

4.Najčastejšie používa podvodník vymyslený finančný problém či náročnú životnú situáciu. Inou praktikou je poskytnutie možnosti výhodnej investície prostredníctvom kryptoaktív.

5.V momente, kedy obeť pošle kryptoaktíva podvodníkovi, často sa kontakt ihneď skončí. Rovnako sa však nájdu aj prípady, kedy sa podvodník snaží obeť ešte viac manipulovať a získať od nej ešte viac financií prostredníctvom kryptoaktív.

Vysvetlenie podvodu

Romantické podvody sú pomerne odlišné od iných typov podvodov vo svete kryptoaktív. Samozrejme, rovnako ako niekoľko iných podvodov, ani tento nie je špecifický iba pre kryptoaktíva. Odohráva sa totižto bežne aj na iných trhoch. V tomto prípade sú kryptoaktíva použité kvôli konečnosti ich transakcií a nemožnosti zvrátenie  

Romantické podvody patria ku tým, ktoré majú najväčší vplyv na jednotlivcov. Okrem finančnej straty totižto často spájajú aj osobnú, emočnú stratu, ktorá vie byť často ešte bolestivejšia. Oproti iným praktikám či podvodom ide takisto časovo aj o pravdepodobne „najpomalší“ typ podvodu.

Podvodníci trávia konverzáciami so svojimi potenciálnymi obeťami často týždne až mesiace. Tento čas je potrebný práve na to, aby vzniklo medzi obeťou a podvodníkom puto, ktoré podvodníkovi slúži ako manipulačný nástroj.

V momente, kedy sa to podvodníkovi podarí, začne pýtať od svojej obete financie prostredníctvom kryptoaktíva. Vymyslených dôvodov na to je hneď niekoľko, ako zlá finančná situácia, rodinné problémy, investičná príležitosť či skrátka snaha o posunutie vzťahu na ďalšiu úroveň.

Aj tu však platí, že pokiaľ obeť pošle financie podvodníkovi prostredníctvom kryptoaktíva, takmer s určitosťou o ne príde. Podvodníci totižto často využívajú  falošné účty, mená či sociálne siete. Práve preto je ich dolapenie často nemožné.

NBS radí

Aj vymyslený príbeh zo začiatku tohto článku môže poukázať na nebezpečenstvá romantických podvodov a o dôležitosti opatrnosti pri zdieľaní osobných údajov a finančných prostriedkov online. Prevencia a dôkladné overovanie identity osôb na internete sú kľúčom k ochrane pred romantickými podvodmi spojenými s kryptoaktíva. Ak s vami osoba, s ktorou máte blízky vzťah, komunikuje len online a žiada o citlivé údaje (heslá, bankové detaily, súkromné kľúče krypto peňaženiek), ide s veľkou pravdepodobnosťou o podvodníka. Rovnako podstatné je aj:

  • Neveriť rýchlym vyznaniam lásky spojeným s tlakom na investície.
  • Zbystriť pozornosť v prípade neprimeraného záujmu o vaše finančné záležitosti a investičné plány
  • Neposielať kryptoaktíva ľuďom, ktorých ste osobne nestretli alebo neviete o koho ide.
  • Dodržiavať pravidlá digitálnej bezpečnosti.
  • Byť opatrný so zdieľaním finančnej situácie či osobných údajov prostredníctvom internetu.

Ak máte podozrenie na podvod, kontaktujte Políciu SR.


Dátum poslednej aktualizácie 7. máj 2024