en en

Investovanie, riziká a podvody

Investovanie do kryptoaktív

Kryptoaktíva sa vo svojej krátkej histórií stali pomerne často diskutovanou témou v spojení s investovaním. Keďže ide o nový sektor, ktorý je spojený s množstvom rizík, tak by spotrebitelia, ktorí plánujú do kryptoaktív investovať, mali byť veľmi obozretní. Pred investovaním do kryptoaktív by sa mali uistiť, že:

  • Neinvestujú viac, ako si môžu dovoliť stratiť.
  • Rozumejú kryptoaktívam či súvisiacim produktom a službám.
  • Sú dostatočne informovaní o rizikách spojených s investovaním do kryptoaktív.
  • Neinvestujú pod nátlakom či vplyvom emócií.
  • Majú diverzifikované portfólio, ktoré netvoria iba kryptoaktíva.
  • Majú vopred určený investičný plán a cieľ.
  • Vedia ako bezpečne uschovať svoje kryptoaktíva či privátne kľúče.

Vzdelávanie o kryptoaktívach

Národná banka Slovenska, v spolupráci s projektom 5peňazí, vzdeláva o kryptoaktívach prostredníctvom projektu Kryptoškola.

Riziká spojené s investovaním do kryptoaktív

Kryptoaktíva sú rizikovou investíciou. Medzi najčastejšie riziká spojené s investovaním do kryptoaktív patrí najmä množstvo podvodov, rýchle zmeny cien kryptoaktív a aktuálne aj limitovaná regulácia.

Podvody

Podvody sú súčasťou sektora kryptoaktív. Najčastejšie ide o rôzne typy investičných podvodov. Sú rozpoznateľné vďaka rôznym varovným signálom, ku ktorým patrí napríklad prísľub garantovaného zisku či jednoduchého zárobku online. Základné rizikové faktory, ktoré vykazuje väčšina podvodov s kryptoaktívami nájdete napríklad na stránke – Scamafor.

Tie najčastejšie typy podvodov v sektore kryptoaktív nájdete v krátkosti opísané v článkoch nižšie.

Rýchle zmeny cien (volatilita)

Ceny kryptoaktív sa rýchlo menia, často výrazne stúpajú alebo klesajú za krátky čas. Tento rýchly pohyb cien môže spôsobiť nielen veľké zisky, o ktorých sa často píše v médiách, ale aj veľké straty pre investorov.

Absencia regulácie

Momentálne sú na Slovensku kryptoaktíva iba čiastočne regulované a regulácia v Európskej únií nie je zjednotená. To sa zmení 30. decembra 2024, keď začne platiť nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), ktoré ustanovuje pravidlá pre vydávanie kryptoaktív, obchodovanie s nimi a poskytovanie služieb spojených s kryptoaktívami. Dávame však do pozornosti, že nariadenie MiCA nerieši všetky riziká spojené s kryptoaktívami. Tak ako v sektore kapitálového trhu, aj v sektore kryptoaktív investičné riziko nesie klient a niečo ako bezrizikové kryptoaktívum neexistuje.

Nariadenie MiCA umožňuje členským štátom EÚ poskytnúť subjektom, ktoré už v oblasti kryptoaktív podnikajú, 18-mesačné „prechodné obdobie“ (do 1. júla 2026). Cieľom prechodného obdobia je dať podnikateľom dostatok času na zosúladenie činnosti s novou reguláciou a získanie príslušného povolenia od Národnej banky Slovenska. Počas tohto obdobia môžu podnikatelia, ktorí poskytovali služby kryptoaktív v súlade s právnymi predpismi pred 30.12. 2024, pokračovať v činnosti aj bez povolenia od Národnej banky Slovenska.


Dátum poslednej aktualizácie 19. júl 2024