en en

Udelenie povolenia

Od 30. decembra 2024 nariadenie MiCA umožňuje poskytovať služby kryptoaktív len na základe povolenia Národnej banky Slovenska. Cieľom tejto stránky je informovať o postupe v jednotlivých fázach konania vo veci žiadosti o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív vedeným pred Národnou bankou Slovenska (ďalej ako „žiadosť o udelenie povolenia“ alebo „žiadosť“). Táto stránka je určená pre

  • záujemcov o udelenie povolenia na činnosť poskytovateľa služieb kryptoaktív,
  • konzultantov a právnych poradcov,
  • záujmové združenia pôsobiace v oblasti kryptoaktív.

Informácie uvedené nižšie v žiadnom prípade nenahrádzajú texty predpisov, ktoré sa vzťahujú na podnikanie v oblasti kryptoaktív.

Obsah stránky zodpovedá stavu právnych predpisov prípadne návrhov vykonávacích predpisov ku dňu aktualizácie stránky.

Na tejto stránke bude k dispozícii na stiahnutie aj formulár na podávanie žiadosti o udelenie povolenia. Formulár zjednoduší a zjednotí proces podávania žiadosti.


Dátum poslednej aktualizácie 12. mar 2024